Your Feedback is Welcome!

Email
Subject
Message
How many eyes has a typical person?
Open/Close
You are here: Home Διπλωματα Νέου τύπου Άδεια (ΕΕ)

My Account

Open/Close

Νέου τύπου Άδεια Οδήγησης - Ευρωπαϊκή Ένωση

eu.jpg

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  1.  Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α7)
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης παλαιού τύπου, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
  4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
  6. Παράβολο 30 € δημόσιου ταμείου για την εκτύπωση               
  7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)