Your Feedback is Welcome!

Email
Subject
Message
How many eyes has a typical person?
Open/Close
You are here: Home Διπλωματα Γ'+Ε' Κατηγορία

My Account

Open/Close

Γ'+Ε' Κατηγορία

 CE.jpg

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

 

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:

8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο

 

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

 

Δικαιολογητικά:

- Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

- Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας)

- Παράβολο δημόσιου ταμείου των 108,15 €

- Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €

- Παράβολο δημόσιου ταμείου για τον προγραμματισμό κάθε εξέτασης των 10 € (πρακτικής)

- 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

- Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον C Φορτηγού)

 

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 8 ώρες.

 

Δικαίωμα οδήγησης:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

 

Ισχύς:

Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.

Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας και ο κάτοχος εξετάζεται μόνο από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.

 

Παρατήρηση:

Οι κατηγορίες C1E, CE, D1E και DE ισχύουν και για οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΒΕ η κατηγορία CE ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας DE, εφόσον ο οδηγός είναι κάτοχος της κατηγορίας D.

Η κατηγορία CE ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας C1E.